top of page

Politica anti-mită a SC SAND FAMILY TOYS & EDUCATION SRL, denumită în continuare „Politica”, evidențiază valorile și principiile etice ale organizației, și se constituie ca un instrument de lucru care conține reguli, valori, principii și responsabilități, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile companiei, atât în interiorul SC SAND FAMILY TOYS & EDUCATION SR., cât și în raport cu partenerii ei de afaceri.

 

Fundamentul oricărei relații de afaceri este un mod de comportare corect din punct de vedere etic și cu deplina respectare a legilor și normelor naționale și internaționale în vigoare. SC SAND FAMILY TOYS & EDUCATION SR solicită, atât personalului intern, persoanelor care acționează în numele sau pe seama sa, cât și partenerilor de afaceri, o conformare deplină la exigențele impuse de legislația în vigoare. Prezenta Politică reflectă determinarea SC SAND FAMILY TOYS & EDUCATION SR de a preveni orice formă de corupție în desfășurarea activității sale și reiterează interzicerea oricărei forme de mituire.

 

În acest context, SC SAND FAMILY TOYS & EDUCATION SR acordă o deosebită importanță și consideră ca fiind esențiale legile care vizează practicile de mituire și de corupție între companiile private și între companiile private și entitățile guvernamentale. Drept recunoaștere a acestor cerințe și pentru a sublinia acest angajament, SC SAND FAMILY TOYS & EDUCATION SR a dezvoltat prezenta Politică ce se aplică atât organizației, cât și partenerilor externi cu care aceasta colaborează.

 

În concluzie, prezentul document relevă preocuparea conducerii companiei privind stabilirea, monitorizarea și revizuirea unei Politici care:

- interzice orice formă de mituire;

- cere conformarea de către conducere, angajați, colaboratori, părți interesate la legislația anti-mită (și anti-corupție) aplicabilă organizației;

- este concepută ținând cont de scopul organizației;

- furnizează un model pentru setarea, revizuirea și realizarea obiectivelor anti-mită;

- include angajamentele companiei privind îndeplinirea cerințelor de conformare la sistemul de management anti-mită implementat de către organizație;

-  încurajează și sprijină semnalarea preocupărilor de bună-credință sau din motive rezonabile de a crede astfel a oricăror aspecte legate de posibile fapte de mituire (active sau pasive), făcute cu respectarea principiului responsabilității, și garantează lipsa oricăror represalii și/sau acțiuni de retorsiune împotriva celor care formulează astfel de sesizări;

- include angajamentul companiei de a tinde spre îmbunătățirea continuă a sistemului de management anti-mită;

-  explică autoritatea și independența funcției de conformare antimită;

- explică sancțiunile și consecințele neconformării la sistemul de management anti-mită al organizației.

bottom of page